Τεχνική Υποστήριξη

Το εξειδικευμένο προσωπικό μας, επεκτείνει τις υπηρεσίες του τόσο στη μελέτη και την εφαρμογή, όσο και στον έλεγχο και service των εγκαταστάσεων.

Τα τεχνικά μέσα αλλά και η κατάρτιση μας, επιτρέπουν άμεση ανταπόκριση 24 ημερησίως και εκτέλεση των όποιων απαιτούμενων εργασιών.

Τέλος η άψογη οργάνωση της Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης, φροντίζει για την ύπαρξη ειδικού τεχνικού για κάθε πελάτη ώστε να διασφαλίζεται η προσαρμοσμένη σε κάθε ανάγκη, άμεση και ολοκληρωμένη υποστήριξη.

texniki ypostirixi