• Ποιοτική εξυπηρέτηση όπου και όποτε απαιτείται

  • Ολοκληρωμένη μελέτη και κατάλληλος εξοπλισμός

  • Σύγχρονες λύσεις βασισμένες σε προϊόντα υψηλής ποιότητας

Αποστολή μας είναι η ποιοτική εξυπηρέτηση όλων των βιομηχανικών και παραγωγικών μονάδων όπου και όποτε απαιτείτε

Εταιρεία

Η εταιρεία Κουφόπουλος Ο.Ε. με συνεχή παρουσία 15 ετών στην ελληνική αγορά, έχει αποδείξει τον επαγγελματισμό και την ανταπόκριση στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες του τομέα των ψυκτικών εγκαταστάσεων.

περισσότερα

Ψυκτικοί Θάλαμοι

Η Κουφόπουλος Ο.Ε. κατασκευάζει ψυκτικούς θαλάμους για τη συντήρηση νωπών – κατεψυγμένων προϊόντων που καλύπτουν όλες τις ανάγκες της σύγχρονης βιομηχανίας τροφίμων.

Βιομηχανικές πόρτες θαλαμών

Πλήρης σειρά θερμομονωτικών πορτών που προσαρμόζονται συνεχώς στις τελευταίες ανάγκες της αγοράς και κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις

Καταγραφικά & Ηλεκτονικά

Πλήρης σειρά ηλεκτρονικών συστημάτων που καλύπτουν εξ ολοκλήρου ψυκτικές εγκαταστάσεις καταψύξεων – συντηρήσεων