• Συγκρότηση μηχανοστασίων
  • Ψυκτικές μονάδες
  • Ψυκτικές μονάδες παραλληλισμού
  • Ηλεκτρικοί πίνακες αυτοματισμού
  • Βελτιώσεις παλαιών φρέον με νέα οικολογικά
  • Συστήματα καταγραφής θερμοκρασίας και υγρασίας