Πλήρης σειρά ηλεκτρονικών συστημάτων που καλύπτουν εξ ολοκλήρου ψυκτικές εγκαταστάσεις καταψύξεων – συντηρήσεων.

  • Θερμοκρασία
  • Υγρασία
  • Ελεγχόμενη ατμόσφαιρα
  • Καταγραφή
  • Έλεγχος on line