Ψυκτικά συγκροτήματα υδρόψυκτα – αερόψκτα
  • Συμπιεστές εμβολοφόρους Screw ανοιχτού η ημίκλειστου τύπου.
  • Δυνατότητα εναλλάκτη ανάκτησης ενέργειας.
  • STEP control για σωστή λειτουργία των συμπιεστών