Αεροψυκτήρες

Ιδανικοί για τις ανάγκες όλων των ψυκτικών θαλάμων

Ειδικές Εφαρμογές
  • Ωρίμανσης προϊόντων
  • Άμεσης κατάψυξης σφολιατοειδών
  • Συντήρηση και κατάψυξη κρεάτων και ψαριών
  • Ευπαθή ασυσκεύαστα προϊόντα
  • Διατήρηση υγρασίας