Η εταιρεία Κουφόπουλος Ο.Ε. με συνεχή παρουσία 15 ετών στην ελληνική αγορά, έχει αποδείξει τον επαγγελματισμό και την ανταπόκριση στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες του τομέα των ψυκτικών εγκαταστάσεων.

Με συνεργασίες τόσο με τοπικούς φορείς – εταιρείες, όσο και με πολυεθνικές επιχειρήσεις ανά την Ευρώπη, έχει αναπτύξει τεχνικές και ικανότητες που καλύπτουν τις απαιτήσεις πελατών, όλων των ειδικοτήτων και μεγεθών.

Η χρήση εξελιγμένων πρακτικών και εξειδικευμένου προσωπικού, εξασφαλίζει την άμεση ανταπόκριση στις απαιτήσεις σας. Το παραπάνω σε συνδυασμό με την ανανέωση του στόλου μας, αλλά και την αύξηση της ομάδας διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης, διαμορφώνουν μια εταιρεία παροχής υπηρεσιών ψυκτικών εφαρμογών υψηλής ποιότητας.

  • Πολυεθνικές ξενοδοχειακές αλυσίδες
  • Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης
  • Βιοτεχνίες
  • Βιομηχανίες τροφίμων και αγροτικών προϊόντων
  • super market